Nieuwbrief #13 - Juli 2023
 
 
Welkom
Welkom op onze Nieuwsbrief waarin we met u graag terugkijken op een succesvol Bekkenbodembal en een zeer informatieve World Continence Week. Maar we hebben nog meer nieuws waar we trots op staan. Sinds dit weekend is onze website helemaal vernieuwd (‘Zorg voor je bekkenbodem’). En het nieuwe nummer van ons Magazine Bekkenbodem op de Kaart verschijnt deze week. Thema is ‘Weer plezier in seks’.


Terugblik op ons Bekkenbodembal

Met veel genoegen kijken we terug op een succesvol Bekkenbodembal. Momenteel werken we aan Engelse ondertiteling, zodat al onze buitenlandse zusterorganisaties ook kunnen genieten van deze theatervoorstelling. Zodra deze gereed is, zal de voorstelling op de website geplaatst worden. Dat geldt ook voor de vragen die vooraf en tijdens de voorstelling gesteld zijn: deze antwoorden zullen ook op onze website komen te staan.

Grote dank aan alle bezoekers, aan alle medewerkers van IUGA en alle uro-gynaecologen en ook aan alle Nederlands patiëntenorganisaties die met een stand deelnamen aan de Bekkenbodemborrel!
 
 


Zorg voor je bekkenbodem

‘Zorg voor je bekkenbodem’ is de nieuwe slogan voor onze nieuwe website. We hebben het afgelopen jaar kritisch naar onze website gekeken. Is de informatie duidelijk vindbaar voor (nieuwe) patiënten die op zoek zijn naar oplossingen voor hun klachten? We hebben geprobeerd om eenvoudigere taal te gebruiken en ook  om de website anders te organiseren. Voortaan staan de klachten centraal op www.bekkenbodem4all.nl , en daarna pas de behandelingen. Patiënten zoeken namelijk het vaakst vanuit een specifieke klacht, en weten nog niet wat er allemaal mogelijk is.
Het gaat om de volgende klachtengroepen die zich allemaal ‘tussen navel en kruis’ bevinden (waarbij we ons niet op kwaadaardige aandoeningen richten):

verzakkingen / incontinentie / gynaecologische klachten / prostaatklachten  / seksuele klachten / bekkenpijn       
 
      
En vanzelfsprekend vindt u ook heel veel andere informatie op onze website, zoals de video’s met bekkenbodemoefeningen, postcodezoekers om de juiste bekkenfysiotherapeut of bekkenbodemcentrum te zoeken, en nog veel meer!


Hoe wordt seks weer leuk?

     Dat was de hoofdvraag die aan alle geïnterviewden in het nieuwe Magazine Bekkenbodem op de Kaart werd gesteld. Wat bleek? Artsen zijn zich in toenemende mate bewust van de gevolgen van ziekte of trauma op de seksualiteitsbeleving van mensen. Ze zijn in
gesprek met hun patiënten, wijzen hen erop welke gevolgen een ingreep of ziekte kan hebben op hun seksueel actief zijn. Patiënten komen in actie door het onderwerp zelf aan te zwengelen bij hun hulpverleners. Kortom: er is een beweging gaande op het gebied van wat zo mooi onder het begrip:
‘seksuele gezondheid’ wordt verstaan. Donateurs krijgen het magazine deze week in de brievenbus, en de digitale variant verschijnt op www.bekkenbodem4all.nl onder voor jou / magazine.

Terugblik op World Continence Week

Afgelopen week zijn er door de WFIPP maar liefst 5 webinars georganiseerd. Bijvoorbeeld over  hoe om te gaan met schaamte en taboe. Er was een inspirerend pleidooi voor afvalbakken op de mannentoiletten voor gebruikt incontinentiemateriaal. Ook voor innovaties was er veel aandacht: ‘tissue engineering’ (weefseltechnologie waarbij op kunstmatig wijze biologische weefsels worden gekweekt) bij stress-incontinentie, een patiënten-app om incontinentie te ‘managen’ en ontwikkelingen bij sacrale neuromodulatie. Zeer relevant was het webinar over Commitment to Collaboration in Continence Care (4 C), gericht op o.a. de verdere professionalisering van patiëntenbetrokkenheid in de continentiezorg. U kunt ze allemaal terugvinden via https://wfipp.org/world-continence-week-2023/
Terugkijken kan  ook, de komende tijd zullen alle webinars op de website geplaatst worden. De eerste, over stigma’s en taboe staat er al op: https://echalliance.com/event/continence-thematic-innovation-ecosystem-the-world-continence-week-2023/
 
 
Klik hier als u deze mail niet goed kunt lezen
Klik hier als u geen emailnotificaties meer wilt ontvangen